Noticia

Foto_madrid

Ayudas Deportistas Alto Nivel


11 - Febrero - 2015 Dirección General de Deportes Subvenciones

Bon dia, 
 
Us enviem la informació relativa a la convocatòria d'ajuts per a esportistes destacats de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2015. 
El càlcul dels imports econòmics es basarà en els resultats esportius obtinguts durant l'any 2014, i en algunes excepcions, també en resultats vigents del 2012 i 2013 no celebrats al 2014 (veure bases).
 
La sol·licitud d'ajut o patrocini ha de ser tramitada pel mateix esportista o un representant autoritzat, tot i que part de la documentació presentada ha de ser convenientment certificada per la federació esportiva corresponent.
 
Les bases estan publicades al BOIB Nº 19 de 7 de febrer de 2015, i estaran disponibles a la web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es) i a la web de la Fundació per a l'Esport Balear (http://fundacioesportbalear.es), a partir de dilluns dia 9 de febrer de 2015.
 
Les sol·licituds s'han de realitzar preferentment via web: http://paeb.es, i lliurar al Registre de la Conselleria de Turisme i Esports, en qualsevol de les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per a qualsevol dubte sobre l'ús de la web dirigir-se al 971 710 811 o al correu promocio@fundacioesportbalear.es 
 
El període de sol·licitud comença demà diumenge dia 8 de febrer i finalitza el dilluns 9 de març de 2015 (ambdós inclosos). 

Salutacions.

Back to top